Juridische Carrières

Carrièremogelijkheden op juridisch gebied

De wereld van de wet biedt veel keuzes die verder gaan dan alleen advocaat zijn

Advocaat die aan jury in het plaatsen van de rechtszaal spreekt.

••• David Young-Wolff / Getty ImagesInhoudsopgaveUitbreidenInhoudsopgave

Het leveren van juridische diensten is een complex proces waarvoor doorgaans teams van bekwame professionals nodig zijn om hoogwaardige en kosteneffectieve service te bieden. Als gevolg hiervan biedt het juridische veld veel banen met een breed scala aan vaardigheden, ervaring en opleiding. Ontwikkelingen in het recht en de technologie hebben ook nieuwe juridische carrièremogelijkheden gecreëerd.

Mensen zullen altijd advocaten nodig hebben. Er zijn echter tal van baanopties binnen het juridische veld die verder gaan dan advocaat worden.

Kern juridische carrières

De belangrijkste juridische carrières zijn die functies waaraan het vaakst wordt gedacht wanneer het gebied van juridische dienstverlening wordt overwogen.

Advocaat

Advocaten worden ook wel eens genoemd advocaat of raadsman — of een advocaat of advocaat in delen van Europa — een advocaat pleit voor de rechten van hun cliënten. Ze kunnen dit doen door middel van onderhandelingen met andere partijen bij een rechtszaak of door middel van een rechtszaak. Ze sturen het schip effectief. Het falen of succes van een kantoor begint met de capaciteiten van zijn advocaten.

paralegal

paralegals dienen als de rechterhand van de advocaat. Een paralegal neemt bepaalde taken over om de advocaat tijd vrij te maken, zodat hij dingen kan doen die alleen een advocaat kan doen, zoals voor de rechtbank verschijnen of juridisch advies geven. Paralegals kunnen pleidooien opstellen, cliënten bijstaan ​​en juridisch onderzoek doen onder toezicht van de advocaat.

Juridisch secretaresse

Juridisch secretaresses worden ook wel administratief medewerker genoemd, deze functie brengt minder verantwoordelijkheid met zich mee dan een paralegal maar vaak meer dan de gemiddelde secretariële rol . Verantwoordelijkheden omvatten de normale secretariële taken naast zaken als dossierbeheer en het opstellen van basiscorrespondentie, zoals brieven aan klanten om hen op de hoogte te stellen van aanstaande gerechtsdata.

Zowel paralegals als legal secretaresses kunnen juridisch assistenten worden genoemd.

Carrières in juridische en administratieve ondersteuning

De praktijk van het recht vereist de steun van vele professionals op verschillende gespecialiseerde gebieden. Deze professionals verstrekken informatie aan de advocaten die de zaak in de rechtszaal vertegenwoordigen.

Nalevingsspecialist

Een nalevingsspecialist is een werknemer die de naleving door het bedrijf van toepasselijke wetten en beleidslijnen implementeert en er toezicht op houdt, zowel lokaal als op federaal niveau. De functie kan het opleiden van werknemers in nalevingsprocedures omvatten.

Analist conflicten

Een conflictanalist vervult een delicate rol binnen een advocatenkantoor. Zij onderzoeken mogelijke belangenconflicten tussen bedrijfspersoneel en bij een zaak betrokken partijen, waaronder gerechtelijk personeel. Het handhaven van een hoog niveau van vertrouwelijkheid kan van cruciaal belang zijn.

Juridisch recruiter

Een legal recruiter houdt niet in dat je binnen een advocatenkantoor werkt. Een juridische recruiter voorziet zijn klanten, meestal advocatenkantoren, van potentiële werknemers. Die werknemers zijn meestal advocaten, maar soms ook paralegals. Een Juris Doctor-graad kan vereist zijn.

Rechtbank Boodschapper

Gerechtsbodes zijn de mensen die onderweg zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het maken van leveringen van documenten en ander bewijs voor rechtbanken en andere advocaten.

Advocaat beheerder

Deze administratieve functie, ook wel praktijkbeheerder genoemd, houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten en financiën van een advocatenkantoor.

contract Administrator

Deze persoon werkt doorgaans onder de praktijkbeheerder die zich bezighoudt met specifieke gebieden van de dagelijkse financiën, met name die met contractuele verplichtingen.

Ondersteuning voor IT-carrières in geschillen

In het internetgestuurde tijdperk is goede technische ondersteuning essentieel voor een goede juridische praktijk.

Procesondersteuningsprofessionals kan zowel technische kennis als kennis van de wet vereisen. Procesondersteuningsprofessionals werken met software en applicaties om zaakgegevens te beheren die cruciaal zijn voor rechtszaken.

Een andere belangrijke positie is: E-discovery-professionals . Deze rollen zijn vergelijkbaar met die van een procesondersteuner, maar zijn vooral gericht op ontdekken. Ze werken met de uitwisseling van informatie die relevant is voor een zaak tussen de rechtbanken en partijen bij een rechtszaak, in plaats van het geheel van een dossier. Ontdekking wordt in het millennium steeds meer gecondenseerd tot elektronische opslag, mediums.

De documentcodeur is grotendeels een gegevensinvoerpositie. De codeur houdt een systeem bij om de verschillende documenten in een dossier te identificeren en te raadplegen. Het is typisch een functie op instapniveau in de ondersteuning van IT-geschillen.

Rechtszaal- en gerechtsgebouwcarrières

Natuurlijk is het beeld dat in de meeste geesten flitst als je een juridische carrière noemt, de klassieke rechtszaalomgeving.

De rechter houdt toezicht op processen, pre-trial conferenties, pre-trial uitspraken, en, in sommige gevallen, beroepen. Dit is een functie in de publieke sector die kan worden benoemd of gekozen. Hun algemene taak is het interpreteren en toepassen van de wet.

Niet alle staten maken gebruik van magistraten. Dit zijn 'junior'-rechters of gerechtsdeurwaarders die belast zijn met kleine zaken en geschillen om een ​​deel van de lasten van rechters te verlichten.

griffiers zijn voor rechters wat paralegals zijn voor advocaten: hun rechterhand. Het zijn vaak afgestudeerden van de rechtenfaculteit die nog niet naar de balie hebben gesolliciteerd, maar het kunnen ook nieuwe, jonge advocaten zijn die net nat worden. Het is een prestigieuze vermelding op een cv. Advocaten beheren de dossiers van de rechters en doen onderzoek, waarbij ze beknopte rapporten opstellen over ingediende documenten als richtlijnen. Hierdoor hoeft de rechter niet het hele uitpuilende dossier te lezen om vat te krijgen op wat er aan de hand is.

NAAR rechtszaal plaatsvervanger zal meestal een wetshandhavingsuniform dragen. Ze helpen de orde in de rechtbank te handhaven. Zij kunnen criminele verdachten vergezellen van en naar de rechtszaal of bemiddelen tussen raadslieden. Ze kunnen bijvoorbeeld een vondst doorgeven van de ene tafel naar de andere of de rechter.

De gerechtstolk staat niet-Engelstalige rechtzoekenden bij.

De rechtbank griffier of prothonotaris is een rol achter de schermen in het gerechtsgebouw, maar niet minder belangrijk. Elke rechtszaak gaat gepaard met stapels gearchiveerd papierwerk, zelfs in deze tijd van technologie. Griffiers accepteren het van rechtzoekenden en houden alles ordelijk bij. De baan varieert van instapposities tot chef-klerk.

Bemiddelaars -ook wel een arbiter of bemiddelaar genoemd - omgaan met alternatieve geschillenbeslechting (ADR), die veel staten nodig hebben voordat een civiele rechtszaak kan worden berecht. De bemiddelaar ontmoet en probeert tegenpartijen te begeleiden naar een compromis of schikking. Ze 'vertegenwoordigen' geen van beide kanten en kunnen al dan niet een werknemer van de overheid zijn.

Het is de stenograaf die je naast de rechtersbank ziet zitten. Ze transcriberen juridische procedures, hoorzittingen, processen en zelfs verklaringen. Meer rechtbanken stappen over op audio-opnames en rechtbankverslaggevers transcriberen deze banden ook.

Videografie in de rechtszaal is gebruikelijk. Als ondertitelaar van een uitzending moet je ondertitels op videografie invoeren, vaak in realtime tijdens een proces, dat vervolgens wordt bewaard als onderdeel van het dossier in het geval van een beroep.

Aanbieders van Communication Access Realtime Translation (CART) zijn meestal betrokken bij het assisteren van doven en slechthorenden en zetten in hun voordeel spraak om in tekst.

Carrières in juridisch advies

De juridische dienstverlening biedt functies voor mensen buiten de juridische wereld. EEN jury adviseur begeleidt advocaten bij het selecteren van sympathieke juryleden tijdens het proces en helpt hen onsympathieke juryleden te vermijden. Dit doen ze door een reeks vragen te stellen aan potentiële juryleden. Het kan ook gaan om het doen van achtergrondonderzoek en het interpreteren van lichaamstaal, zowel tijdens het verhoor als later tijdens het proces.

Computer forensische professionals digitaal bewijsmateriaal analyseren en daarover rapporteren. Ze kunnen er ook over getuigen tijdens het proces. Denk aan een harde schijf die opzettelijk is gewist, maar er blijft een spoor van gegevens achter. De computer forensisch professional zou dat blootleggen.

NAAR forensisch onderzoeker helpt bij het verzamelen, bewaren en analyseren van fysiek bewijs voor advocaten en rechtbanken. Een bloedspatanalist is daar een voorbeeld van. De forensisch videograaf houdt zich bezig met het maken van videobeelden voor de proef. De videograaf kan de beelden ook onder ede tijdens het proces presenteren.

Een reconstructie van ongevallen heeft vaak een achtergrond in techniek of wetshandhaving. Ze onderzoeken de details van een ongeval om na te bootsen hoe het kan zijn gebeurd en uiteindelijk wie, als er iemand is, de schuldige is.

Carrières in juridisch onderwijs

Natuurlijk vereisen veel beroepen in de juridische dienstverlening een geavanceerde opleiding op hbo- of universitair niveau. Deze vereiste opent een andere weg voor degenen die op dit gebied willen werken.

Rechtsprofessor

Hoogleraren in de rechtenstudie geven niet alleen lessen, maar zijn doorgaans ook betrokken bij onderzoek. Veel scholen eisen ook dat ze periodiek in juridische tijdschriften publiceren.

Decaan van de rechtenfaculteit

De decaan is de hoogste beheerder van een rechtenfaculteit en houdt toezicht op operaties, academische programma's en soms zelfs op kwesties van studentendiscipline.

Law School Admissions Officer

Deze persoon houdt toezicht op en beoordeelt de aanvragen van studenten en testscores en kan ook persoonlijk potentiële studenten interviewen voor acceptatie.

Juridische loopbaanadviseur

Veel rechtsscholen, met name topscholen, hebben iemand in dienst om afstuderende studenten voor te bereiden op hun intrede op de arbeidsmarkt. Ze kunnen nep-sollicitatiegesprekken voeren, potentiële werkgevers helpen identificeren, interviews met advocatenkantoren regelen en zelfs de eerste introductie maken. Loyaliteit aan de school en de marketing van de school en haar studenten aan toekomstige werkgevers staat voorop.

Deze lijst is niet allesomvattend, maar vertegenwoordigt een brede selectie van de honderden mogelijkheden die er zijn in de juridische sector. Veel van deze functies zijn alleen beschikbaar in grotere bedrijven.